Voorzitter: Wim Gijzen,
e-mail: voorzitter@markenleij.nl Leden:
Liek van Engelen
Secretaris: Sandra Reijnders, Dick Klees
e-mail: secretaris@markenleij.nl
Penningmeester: Jan Meesters,
e-mail: penningmeester@markenleij.nl e-mail: bestuur@markenleij.nl