De werkgroepen vormen een kernactiviteit van Mark en Leij.
In deze werkgroepen vinden leden met een speciale belangstelling elkaar. Een bijzondere deskundigheid is geen vereiste om lid te worden van zo’n club.
Tijdens de activiteiten kunnen ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De gespecialiseerde werkgroepen houden zich bezig met amfibieën ,bomen ,planten, vlinders, vogels en zoogdieren. Zij organiseren excursies, wandelingen en monitoren voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Daarnaast is er nog een werkgroep die deze naam letterlijk neemt: de werkgroep beheer is actief in het onderhoud van natuurgebieden. Het kappen van bomen, knotten van wilgen enzovoorts gebeurt uiteraard in nauw overleg en met toestemming van de eigenaar.

Coördinator: Dick Klees