Wij zijn een groep vrijwilligers die 1 ochtend per maand in de natuur te vinden zijn om onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
Dit is altijd de laatste zaterdag van de maand van september tot en met maart (van 9.00 – 12.00) en vindt plaats in ons beheersgebied Mark en Leij. We zijn dan met 8 – 12 personen wat wisselt omdat niet iedereen altijd tijd heeft.
We verzamelen om 9.00 in het centrum van Chaam om dan direct naar een werkterrein te gaan. Dat werkterrein en de werkzaamheden is wisselend naargelang de vraag van Natuurmonumenten, Staatbosbeheer of een andere organisatie. Het kan het verwijderen van bomen uit de heidevelden zijn, het knotten van wilgen, of het rietvrijmaken van een watergang etc. Tussen de werkzaamheden door is er natuurlijk ook tijd voor koffie, een praatje en na afloop een broodje met soep.
Als je graag je handen uit de mouwen steekt in een enthousiaste groep dan ben je zeker welkom.

Coördinator: Hans Beljaars