Natuurvereniging Mark en Leij streeft de volgende doelstellingen na:Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur-en cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijk deel van de bevolking.

Lidmaatschap: € 17,00 per jaar (alle gezinsleden zijn dan lid)

Jeugdlidmaatschap: € 5,00 per jaar

Aanmelding: Stuur een mail aan de ledenadministratie; Schriftelijk bij het secretariaat kan natuurlijk ook.

Secretariaat: p/a Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam

Ledenadministratie : Jan Meesters

Bankrekening NL16 RABO 0104 6682 96, Rabobank Chaam, ten name van Natuurvereniging Mark en Leij.