Natuurvereniging Mark en Leij streeft de volgende doelstellingen na: het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur-en cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, in de ruimste betekenis. Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijk deel van de bevolking.

Lidmaatschap: € 17,00 per jaar (alle gezinsleden zijn dan lid).

Jeugdlidmaatschap: € 5,00 per jaar.

Aanmelding: stuur een mail aan de ledenadministratie, schriftelijk bij het secretariaat kan natuurlijk ook.

Secretariaat: p/a Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam

Ledenadministratie : Jan Meesters

Bankrekening NL16 RABO 0104 6682 96, Rabobank Chaam, ten name van Natuurvereniging Mark en Leij.