Beste leden van Mark en Leij,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een extra jaarvergadering van onze vereniging op

Donderdagavond 18 mei 2017
in de bibliotheek, Gilzeweg 12 te Chaam,
aanvang 19.00 uur.

Omdat tijdens de jaarvergadering op 30 maart niet voldoende leden aanwezig waren om de nieuwe statuten te kunnen vaststellen, wordt hiervoor deze extra jaarvergadering belegd.

Al de vergaderstukken zijn al toegestuurd voor de jaarvergadering van 30 maart en liggen ook op deze avond ter inzage. Deze zijn uiteraard ook altijd opvraagbaar bij het secretariaat.

Het voorstel tot het wijzigen van de statuten ligt tevens ter inzage bij:
Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam
Bibliotheek Alphen-Chaam, Gilzeweg 12, Chaam

Agenda:
Vaststellen Statuten.
Vaststellen Jaarbijdrage.

Na afloop van de jaarvergadering is er een excursie in het Markdal onder leiding van Sjef Langeveld.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze extra ledenvergadering, en de daarop volgende excursie op donderdag 18 mei 2017!!