Natuurvereniging Mark en Leij streeft de volgende doelstellingen na: het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur-en cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het gebied van de dorpen Alphen, Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, in de ruimste betekenis. Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijk deel van de bevolking.

Verder behartigen we de belangen van natuur als gesprekspartner van onder andere de ABG-gemeenten, waterschap en Staatsbosbeheer, onzichtbaar werk maar hard nodig voor onze natuur.

Als u lid wordt ontvangt u vier keer per jaar de nieuwsbrief per post en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in ons werkgebied.

Lidmaatschap: € 17,00 per jaar (alle gezinsleden zijn dan lid).

Vul het formulier hieronder in. Je ontvangt dan een aanmeldformulier, schriftelijk aanmelden via het secretariaat kan natuurlijk ook.

Secretariaat: p/a Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam

Voor vragen over het lidmaatschap: Ledenadministratie : Jan Meesters

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanspreektitel
Naam of voorletter(s)
Type Lidmaatschap
Automatische incasso
Geef hieronder aan of we uw e-mail mogen gebruiken om te informeren over activiteiten