Het inventariseren van bomen en komen tot de bescherming van ecologisch en historisch belangrijke waardevolle bomen in het werkgebied van Mark en Leij is ons doel.
Ook het i.o.m. de gemeenten binnen het werkgebied opstellen van een bomenbeleidsplan; het inventariseren van de ouderdom van de ons omringende bosgebieden en het organiseren van wandelingen naar bomen welke volgens de bomenwerkgroep belangrijk zijn om te beschermen hoort tot onze doelstellingen.De kern van de bomenwerkgroep bestaat uit een groep Mark en Leij leden. Deze leden zijn per dorpskern gegroepeerd, zodanig dat er een verspreiding van de kernleden over het hele werkgebied van Mark en Leij ontstaat.
De kernleden uit een dorpskern/streek werken dan weer als een zelfstandige groep.

De bomenwerkgroep stelt criteria op waaraan de bomen moeten voldoen.
Deze criteria worden afgeleid van de criteria van de Bomenstichting.
De kernleden doen per groep in de eigen streek onderzoek naar de bomen, zij gaan de bomen inventariseren, sporen de belangrijke te behouden bomen via veldwerk op, verder wordt de boom op de foto gezet voor het bomenbestand van Mark en Leij, en op een streekkaart ingetekend.
Zij gaan proberen de leeftijd van de boom te achterhalen, de eigenaar, de geschiedenis, waarom juist op die plek een boom is geplant, of om welke reden is de boom geplant, het opmeten van de boom, de hoogte van de boom en de omvang van de stam gemeten op 1,30 mtr.

Het streven is dat alle leden van Mark en Leij de naar hun mening belangrijke en te beschermen bomen aanmelden bij de bomenwerkgroep.
De Bomenwerkgroep werkt met literattuur van de Bomenstichting , welke regelmatig nieuwe uitgave doet op het gebied van bomen.
Van deze publicaties zijn er inmiddels een aantal aangeschaft voor de werkgroep.
Voor al het bovenstaande werk hebben we actieve kerngroepleden nodig.
Vandaar deze oproep aan de leden onder u die wat met bomen hebben, over een beetje vrije tijd beschikken en daadwerkelijk met de bomenwerkgroep mee willen doen door een bepaald gebied te inventariseren. Wij zullen u op weg helpen.

Coordinator: Henk Cornelissen