Bart Hoeymans en Wim Verschraegen ;
Vrijdag 20 april 20.00 uur Bellevue Chaam

Dat het Merkske een gebied is met een hoge biodiversiteit is inmiddels gekend. Dat gaan Bart Hoeymans en Wim Verschraegen (resp. Boswachter Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Fotograaf lid Natuurpunt Markvallei) uit Vlaanderen in deze lezing nog extra in de verf zetten.
De lezing gaat over de libellenfauna van het Merkske, die hoort tot de soortenrijkste van Nederland en Vlaanderen. Maar liefst 50 soorten zijn er in het gebied waargenomen, waarvan het merendeel er zich ook voortplant. Er wordt daarom naast alle andere natuur in het Merkske ingezoomd op deze interessante soortgroep.
Daarnaast komt ook de doorbroken stilte in focus, want vijfentwintig jaar is het erg stil geweest in het Merkske. Het luidruchtigste en misschien ook wel mooiste kikkertje was er in 1984 uitgestorven. In 2009 is de boomkikker er geherintroduceerd. Hoe staat het er nu voor met de soort? Een stand van zaken enkele jaren nadat de laatste kikkertjes waren uitgezet.
Deze natuur laat zien hoe waardevol de vallei van het Merkske is, hoeveel kansen er zijn en waarom de lokale bedreigingen met megastallen voorkomen moeten worden door een gezamenlijke en structurele Vlaams-Nederlandse aanpak voor deze prachtige grensrivier.