8 december 2017; 20:00 uur een lezing door Dick Klees in Bellevue (tegenover de kerk) in Chaam.

Voor de argeloze, en snel concluderende, wandelaar wordt het tijdens de weekend wandeling in bos en heide, opeens allemaal duidelijk. “Natuurbeheer en agrarische belangen botsen”, leest hij in de kranten. Maar hij ziet het tegendeel. Boeren die hun vee zelfs reservaten binnen sturen. Mag dat allemaal zomaar ?

Het antwoord is bevestigend. Want niet alleen de boer heeft eens goed om zich heen gekeken, hoe hij zijn toekomst veilig kan stellen door overschakeling van melk- naar vleeskoeien.
De economie, na Bleeker, dwingt natuurbeheerders ook tot meer creativiteit om met slinkende budgetten de verloedering voor te blijven.. Aangezien beheerstaken in het veld, zich slecht lenen tot automatisering, is er voor een klassieke remedie gekozen: Overschakelen op goedkope arbeidskrachten, vee! Daar hebben agrariƫrs en natuurbeheerders elkaar in elk geval gevonden. Maar inmiddels zijn wij enkele decennia al bezig met traditioneel vee als beheerders van natuurgebieden en komt steeds meer aan het licht wat de tekortkomingen zijn.
Vandaar eens een verkenning hoe wij de definitie van grazers kunnen verruimen tot planteneters. Van rups tot rund, en hoe hun typische wijze van eten misschien te benutten. Het is toch te zot dat wij ganzen, veldmuizen of rupsen een plaag noemen, terwijl ze precies doen waar behoefte aan bestaat. Overtollig groen benutten!

In deze lezing lopen wij een scala van planteneters langs om eens te bekijken hoe ze ecologisch zijn aangepast en waar wij die mogelijk toekomstig misschien beter zouden kunnen benutten. De kwestie Oostvaardersplassen passeert de revue, maar ook historische plagen als meikevers.

Toegang gratis; iedereen is welkom.