De werkgroep amfibieën heeft als doel het inventariseren van de amfibieën en vissen in het werkgebied van Mark en Leij. Naast het verzamelen van gegevens worden ook beheersadviezen gegeven over de poelen en waterlopen aan de eigenaren of beheerders. De werkgroep wordt ondersteund door Jeroen Stoutjesdijk, ecoloog en deskundige op het gebied van amfibieen en vissen.

Het inventariseren gebeurd bij amfibieën bij voorkeur ‘s avonds met een zaklamp of overdag en bij troebele poelen met schepnet. Alle veldgegevens worden verzameld en jaarlijks door Jeroen Stoutjesdijk tot een rapportage verwerkt. Hij is coördinator van de werkgroep.

De werkgroep is in 1998 begonnen met een uitleg over amfibieën ondersteund door een aantal praktische veldtrainingen. Aan de hand van dia’s en geluiden werd de leden van de werkgroep de kennis van de amfibieën-wereld bijgebracht. Met de gehele groep zijn dat jaar enkele met wisselende soorten bevolkte poelen bezocht. Na het eerste cursusjaar worden van begin maart tot eind juni in kleinere groepjes(2 tot 5 personen) zo’n drie tot zes poelen per groepje, drie keer bezocht. Tijdens deze periode wordt ook een excursie ingelast om de kennis in praktijk te kunnen blijven bijspijkeren waarvoor vaak zeldzame soorten of bijzondere situaties worden opgezocht.

Voor de beeldvorming gaat het om de volgende data met bijbehorende waarnemingen:
Eerste bezoek: eerste helft maart >> eerste activiteiten bruine kikker en gewone pad en alle salamandersoorten, gezocht wordt naar eiklompen of snoeren
Tweede bezoek: begin mei >> larven en volwassen exemplaren van: salamander, bruine kikker, gewone pad, eerste activiteiten van groene kikker
Derde bezoek: eind juni >> herkenbare salamanderlarven, bruine kikkerlarven en larven van groene kikker
De tweede en derde perioden zijn van belang om de voortplanting waar te kunnen nemen en te kunnen vaststellen of een soort zich daar heeft gevestigd of verdwaald is.

In 1999 is een veldformulier samengesteld waarop naast de amfibieën ook gegevens van de poel en aangetroffen waterplanten en dieren kunnen worden vermeld. Met de nadruk op kunnen want de inventarisatie is met name gericht op de amfibieën. De status van de poel is wel belangrijk om de beheerders een advies te kunnen geven over het onderhoud van de poelen. Na de zomervakantie worden de gegevens geëvalueerd en op hun waarde beoordeeld. Tijdens de evaluatieavond worden ook de poelen voor het nieuwe seizoen ingepland. Vervolgens overleggen de coördinator met de deskundige met de eigenaren en beheerders en regelen zij de definitieve toestemming en vereiste documenten. Het verslag wordt aan de leden en de beheerders / eigenaren verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in een eigen samengestelde datastructuur en worden eveneens doorgeleverd aan RAVON, de landelijke koepel voor onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen.

In het najaar van 2000 is een start gemaakt met het inventariseren van vissen. Dit gebeurt in de maanden november tot en met februari/maart op iedere derde zondagochtend van de maand en sluit daardoor mooi aan bij voornoemde perioden. De vissen zijn dan in een winterconditie, wat trager en beschikken over een dikkere slijmlaag dan in de rest van het jaar waardoor ze gemakkelijker kunnen worden gevangen en minder kwetsbaar zijn.

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk