fotowg

De Fotowerkgroep bestaat al sinds de oprichting van Mark en Leij! Weliswaar in wisselende samenstelling en aantal leden…. Maar we gaan dóór!
Doel:
* Het in beeld brengen van het hele Mark en Leij-gebied: dwz het gebied ten zuiden van de A 58 tussen de Mark, het Merkske en de Poppelsche Leij .
* De natuurgebieden èn de flora en fauna van deze gebieden te fotograferen.
* Optreden als huisfotograaf bij de activiteiten van de Natuurvereniging Mark & Leij.
* Het verzorgen van publicaties in de Nieuwsbrief en evt andere media.
* De gemeenschap mee te laten genieten van onze mooie streek door jaarlijks een fototentoonstelling te organiseren.

Hoe doen we dat?
* Iedere 3e donderdagavond van de maand komt de groep bijeen om elkaars foto’s op het grote scherm te bekijken en beoordelen, en vragen daarover te behandelen.
* De zaterdag erna gaan we het veld in om weer in een ander gebied(je)te fotograferen. Ieder fotografeert volgens zijn eigen interesse en zo krijg je een gevarieerd beeld van het gebied.

We hopen binnenkort ook weer een online album aan te kunnen maken.
Coördinator Liek van Engelen