De Plantenwerkgroep Mark & Leij heeft zich volgende doelen gesteld:
– Vergroten van de plantenkennis en ecologie binnen het Mark & Leij gebied.
– Karteren van bijzondere soorten.
-Inventarisatie onderzoek voor FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland).De werkgroep heeft in 2000 een doorstart gekend. De werkgroep bestaat ongeveer uit 8 actieve floristen.

Om de floristische kennis te vergroten worden excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld het Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg en Zeeland.

Coördinator: vacature