De Vlinderwerkgroep Mark & Leij is vanaf voorjaar 1998 actief en heeft zich volgende doelen gesteld:
– Stimuleren van het waarnemen van vlinders en libellen in de eigen omgeving.
– Gezamenlijke veldverkenningen uitvoeren.
– Waarnemingen uitwisselen.
– Vlinder-relevante ontwikkelingen in de regio volgen.
– Vlindervriendelijke adviezen aan personen en instanties geven.

In het werkgebied van Mark en Leij onderzoeken we waar welke vlinders en libellen zitten.
Ieder werkgroeplid heeft daartoe een of meer kilometerhokken voor zijn/haar rekening genomen. Maar we maken ook
gemeenschappelijke tochten en lopen verschillende monitoringroutes.
Daarnaast proberen we de belangstelling te wekken voor insecten en vlinders in het bijzonder; o.a. door publicaties in de Mark en Leij nieuwsbrief.

Coordinator: Frans Vermeer

tinealogo