De Zoogdierwerkgroep Mark & Leij is vanaf voorjaar 1998 actief en heeft zich volgende doelen gesteld:
– Stimuleren van het waarnemen van zoogdieren in de eigen omgeving.
– Gezamenlijke veldverkenningen uitvoeren.
– Waarnemingen uitwisselen.
– Zoogdier-relevante ontwikkelingen in de regio volgen.
– Zoogdiervriendelijke adviezen aan personen en instanties geven.
In het werkgebied van Mark en Leij onderzoeken we waar welke zoogdieren zitten.Â
Daarnaast proberen we de belangstelling te wekken voor zoogdieren; o.a. door publicaties in de Mark en Leij nieuwsbrief.

Coördinator: Dick Klees(Studio Wolverine)