De opzet van de Rabobank Clubkas Campagne is op hoofdlijnen simpel: leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie verdelen een gedeelte van het co√∂peratief dividend van de bank onder verenigingen en stichtingen, die met en door hun vrijwilligerswerk bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit in de lokale gemeenschap. Of zoals de statuten die omschrijven: ‘voor doeleinden van plaatselijk of algemeen belang’.
Meer info>>