Op donderdag 30 maart is de jaarlijkse “Algemene Ledenvergadering” van natuurvereniging Mark & Leij.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen praten over de natuurvereniging en uw mening te geven over het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Een aantal bestuursleden is niet herkiesbaar, dus we hopen veel nieuwe bestuursleden verkiesbaar te hebben.
Komt allen en laat uw stem meetellen!